Weisshuhnovým kanálem údolím řeky Moravice do Žimrovic

 

17.04.2010 - našlapáno 10,5 km

Filipovice bus rozcestí - po modré značce - Filipovice - pod Filipovicemi - Maria Talhof - po žluté značce - Nad Melčským údolím - po červené značce - Papírenský splav - Weisshuhnův kanál - po hrázi Weisshuhnova kanálu - na konci Weisshuhnova kanálu nahoru na červenou značku - Žimrovice

Weisshuhnův kanál

 

Náš výlet začíná příjezdem do Žimrovic, malé obce v těsné blízkosti Hradce nad Moravicí. Celkem dlouho hledáme vhodné místo na zaparkování, aut je tady hodně. Proč ?? To se dozvíme zanedlouho v průběhu našeho výletu. Nakonec se podaří a my nastupujeme na autobus a necháváme se vyvézt na rozcestí u obce Filipovice, kde také vede modrá turistická značka. Autobus odjede a my stojíme sami na cestě. Zvláštní to zastávka.

Vydáváme se vlevo, souběžně s modrou značkou a po chvíli přicházíme do obce Filipovice. Jedná se o malinkou vesničku, o jejíž historii si čteme na informačni tabuli. Je spjata s původním německým obyvatelstvem, Sudetami, vystěhováváním obyvatel jednou českých, jednou německých. Opravdu mají tyto vesničky v bývalém pohraničí složitou historii. Paradoxní je například to, že všichni muži z této vesnice kteří narukovali v druhé světové válce do armády padli - ALE - jako příslušníci wehrmachtu. Tyto události připomíná i pomník kousek za vesnicí. Psaný německy, neudržovaný .... Jak s jejich rodinami čekající na ně ve Filipovicích zacházeli při osvobození vojáci Rudé armád nevím. Můžeme se domýšlet.

 

Filipovice                   Kostel ve Filipovicích                 Pomník

 

Klesáme prudce do údolí a přicházíme na rozcestí "Pod Filipovicemi". K modré značce se tady připojuje i žlutá značka a od této chvíle se právě této žluté značky budeme držet. Údolím protéká Melčský potok.

Malý kousek - na dohled od rozcestníku se nachází poutní místo MARIA TALHOF. "Talhof" znamená v překladu něco jako "údolní dvůr". K místu se váže velice stará historie. Před 250 lety tady byla vystavěna kaplička jako poděkování za zázračné uzdravení dítěte vodou z pramene. Dlouhé roky se místo zvelebovalo a bylo navštěvováno poutníky, ale od padesátých let minulého století postupně chátralo. V devadesátých letech farář z blízké obce Melč místo znovu uvedl do spořádaného stavu, tak jak jej můžeme vidět dnes a tak jak dlouhá staletí vypadalo. Třikrát ročně se tady konají pobožnosti.

Pokračujeme dále až na Žabí údolí. Tady nás opouští modrá značka a my jdeme dále jen po žluté až nahoru na rozcestí s názvem "Nad Melčským údolím". Zde žlutá značka končí a my budeme pokračovat po červené značce směrem na Papírenský splav.

 

Maria Talhof                Údolí              Nad Melčským údolím

 

Scházíme do údolí k řece Moravici a už nám začíná být jasné proč v Žimrovicích bylo tolik aut. Po řece pluje velké množství lodí různých typů a velikostí. Jedná se o každoroční akci vodáků spojenou s otevíráním toku řeky Moravice pro lodě. Stav vody v řece je vysoký, z přehrady Kružberk upouštějí nadlimitní množství vody aby byla Moravice výborně splavná a je vidět že si to osazenstvo lodí užívá. Z lodí je slyšet vodácké Ahóóóój a posádky jsou nadmíru veselé. Je nutno se zeptat co je tak rozveselilo. Že by k Ahóóóój přidaly posádky i druhý základní atribut vodáctví a to RUM ?

Za malou chvíli přicházíme k Papírenskému splavu a tady se zastavujeme na delší dobu. Stojíme u zábradlí a sledujeme přejezdy desítky lodí přes splav. Podívaná a zábava je to vskutku zajímavá a nutno říci, že všechny lodě proplouvají těžkým úsekem celkem bez problému.

 

Papírenský splav   Papírenský splav   Papírenský splav   Papírenský splav

 

Tak nechejme vodáky do večera projíždět a otočme se zády ke splavu, čelem ke skalnatému kopci. Je před ním stavidlo a v kopci vykutaný otvor. Je to tunel, který prochází celou horou a přivádí vodu do Weisshuhnova kanálu a tímto kanálem který má délku 3,6 km voda proudí až do obce Žimrovice do papírny. Stavidlo a skála a tunel jsou vidět na této fotce. Celé vodní dílo bylo dokončeno v roce 1891 a DODNES slouží v plném komerčním provozu.

Velkou zajímavostí pro mě byla informace, že Karel Weisshuh původně plánoval postavit papírnu na tomto místě kde začíná vodní kanál, ale po zkalkulování nákladů na výstavbu 4 km obslužné cesty, elektrických vedení a dalších obslužných záležitostí a také po zakalkulování neustálého cestování 4 km do papírny a 4 km zpět s materiálem a nákladem hotových výrobků ho vyjde levněji vybudovat takové na svoji dobu obrovské dílo!

 

Weisshuhnův kanál   Weisshuhnův kanál   Weisshuhnův kanál   Weisshuhnův kanál             

Přejdeme přes kopec a scházíme dolů k prvním metrům kanálu. Tím jsme opustili červenou značku a jdeme si svojí trasou. Naše cesta bude pokračovat po pravé hrázi kanálu až k obci Žimrovice. Levý bok kanálu je tvořen přírodním skalním masívem do kterého je zatesán. Ona pravá hráz je místy široká i více než metr, někde - obzvláště na akvaduktech - je úzká, akorát pro jednu pěší osobu. Na této fotce je pěkně vidět souběžně vedoucí cesta, původní koryto řeky Moravice a výškový rozdíl kanálu oproti toku Moravice. Výškový rozdíl na turbíny v papírně je 24 metrů.

Pohodovou chůzí kráčíme po 120 roků staré stavbě a obdivujeme práci italských dělníků, kteří kanál zatesali do skály, postavili akvadukty a vodní tunely a musíme se ještě více sklonit nad jejich dřinou když si uvědomíme, že v roce 1890 kdy dílo vznikalo, mechanizace vlastně žádná nebyla.

Jsme u prvního akvaduktu. Voda tady po mostě horem křižuje jiný bezejmenný potok stékající z kopce. Scházím dolů z hráze, podcházím pod kanálem. Vše je obrostlé mechem, ale žádný z kamenů nevypadá že by ještě dalších 100 roků neměl vydržet. Jóóó´ když si vzpomenu na dnešní mosty procházející co 5 roků rekonstrukcí...

 

Akvadukt       Akvadukt       Akvadukt       Weisshuhnův kanál

 

Míjíme nádherné scenérie např. místo s padlou borovicí (viz. fotka výše) a krajina se začíná pomalu zabydlovat. Objevují se první chaty. Za místem, kde je koryto opět vysekáno vpravo i vlevo ve skále a celé je navíc staženo ocelovými pruty objevujeme pamětní plaketu Karla Weisshuhna. Jako kuriozitu považuji, že na této plaketě je špatně uvedeno stavitelovo příjmení. Nicméně jeho příjmení je relativně složité a tak ruku na srdce - kdo si toho všimne? :-)

 

Weisshuhnův kanál   Plaketa   Plaketa   Weisshuhnův kanál

 

Cesta se nám krátí. Ale ještě je před námi asi nejdelší tunel ve skále kterým voda musí protéci. A proč asi nejdelší ? Ještě je jeden tunel těsně před papírnou, ale cesta kolem něj je již přehrazena plotem a vstup dále je zakázán a tak nevím jak je tento třetí tunel dlouhý.

Známky civilizace a osídlení jsou kolem nás stále větší a to znamená, že se blížíme konci naší trasy. Procházíme úsekem, kdy je vpravo od nás dobrých 10 metrů hloubky a zábradlí je stlučeno z latěk, které se jen tak lehce opírají o mostní konstrukci a přímo volají: "Neopírej se o nás - jestli je ti život milý".

Jsme u dalšího stavidla, kterým se zřejmě odvádí přebytečná voda pryč z kanálu, předtím než vteče do výše zmiňovaného tunelu a definitivně začne plnit svoji práci v továrně. Tento odvod je udělán vodním tobogánem chrlícím vodu z prudkého srázu do řeky Moravice. Dále již není možno pokračovat. Plot a branka s výhružnými nápisy jasně naznačují, že exkurze skončila. Jedině snad, snad, no, do plavek a proplout tunelem ???

Ne, nejsme James Bondové.

 

Vodní tunel   Vodopád   Vodopád   Vodní tunel

 

Nezbývá, než kanál opustit a vyškrábat se asi 50 metrů nahoru po svahu na cestu po které vede ona červená značka kterou jsme u Papírenského splavu opustili a pokračovat dolů do Žimrovic. Přicházíme k objektu papírny a před ní je informační panel o historii papírny a také o historii Weishuhova kanálu a o jeho budování. S chutí si vše pročteme, protože po právě prošlé trase můžeme zážitky konfrontovat s fakty.

 

Konec kanálu   Papírna Žimrovice   Informační panel   Žimrovice

 

Odsud je to již opravdu kousek do centra obce Žimrovice. Procházíme kolem spousty vodáků balících svá plavidla a příjemně unaveni nasedáme do plechovky zvané auto, která se nejpozději za deset roků rozpadne, což výrazně kontrastuje s funkční historií vytvořenou před 120 lety a s kterou jsme byli ještě před chvíli v kontaktu.

 

 


Data z trasy ke stažení
Profil trasy z HAC4 Trasa na Google Maps Trasa ve formátu *.kml Trasa ve formátu *.gpx Kompletní fotogalerie
Počet návštěv: