Bunkr Chlupáč, francouzští zajatci a cviky na dělové hlavni

1.5.2011

Srub - bunkr - pěchotní srub - MO-S-23 - Chlupáč - průzkum - prohlídka - foto - fotodokumentace - Chevalier Charlot - Aubert - Corre Erckhart - francouzský zajatec - zajatec - Francouz - nápis - podpis - 21.4.41 - samohybné dělo - hlaveň - cesta - Darkovičky - Vřesina - Hlučín

Bunkr Chlupáč

 

Mnohokrát jsem na svých cyklovýletech projížděl místy kde jsem tušil blízkost onoho bunkru či srubu Chlupáč z předválečného pásma opevnění který, jak jsem někde dávno vyčetl, je výjimečný tím, že se na něm dochovaly čitelné nápisy z doby 2. světové války.

Až teprve teď nedávno jsme při výletu na kole odbočili z cesty a k bunkru se zajeli podívat. Objekt nás tak zaujal, že jsme se rozhodli co nejdříve se pořádně připravit na průzkum objektu a znovu se vrátit vybavení svítilnami, vhodným oblečením, gumáky a v neposlední řadě fotoaparátem.

Stalo se tak v neděli 1.5.2011. Vybaveni 3 svítilnami a jednou čelovou lampou jsme dorazili autem na cestu která vede kolem objektu a za protitankové zátarasy jsme již pokračovali pěšky.

Celý bunkr je již hodně skrytý vegetací, takže i když je od cesty pár desítek metrů, prakticky není vidět. Příroda si již bere své území zpět.

 

Bunkr Chlupáč   Před bunkrem Chlupáč  Bunkr Chlupáč  Bunkr Chlupáč informace

 

V bunkru byli vězněni Němci francouzští váleční zajatci a odtěžovali od čelních stěn bunkru tzv. "zához" to je navezený kámen sloužící jako protipalebná ochrana bunkru proti přímé palbě. Tento kámen byl snad použit jako materiál k opravě okolních cest.

Někteří z těchto zajatců po sobě zanechali vzpomínku ve formě nápisů na bunkru. Tuto informaci lze dohledat z různých pramenů na Internetu a také o ní hovoří informační cedulka která visí před vchodem do bunkru. Ovšem kde vůbec tyto nápisy jsou, zda uvnitř či zvenku opevnění, co je jejich obsahem a nebo dokonce fotografie těchto nápisů, to jsem nikde nevypátral.

Proto jsme se rozhodli nejprve se pokusit objevit tyto sedmdesát roků staré pozůstatky nešťastných vězňů. Pečlivě jsme začali obcházet celý objekt zvenku a musím říci, že pro tuto činnost je záhodno vybrat si brzké jaro, protože už i teď v tuto dobu bující vegetace nám "házela klacky pod nohy" formou vyrážejících trnů maliní, žahadel kopřiv a neprostupných keřů. Ale naše urputnost slavila úspěch a nápisy jsme našli na severovýchodní straně bunkru a náležitě je zdokumentovali !!!

 

Bunkr Chlupáč  Bunkr Chlupáč  Bunkr Chlupáč  Bunkr Chlupáč

 

Bylo zvláštní se nápisů dotýkat a přemýšlet za jaké nálady a pocitů tyto jména ti lidé do betonu tesali.

Dokončili jsme obhlídku srubu zvenčí, kluci se ještě zvěčnili u nápisů a z důvodů ilustrace mohutnosti objektu a množství vytěženého materiálu od čelních stěn pořizuji fotky kde je vidět porovnání s lidskou postavou.

Bunkr Chlupáč                 Bunkr Chlupáč                Bunkr Chlupáč

 

A nyní přichází chvíle kdy se chystáme vstoupit dovnitř srubu. Hned u vchodu je nápis "Jdi podle šipek". My jej sice hned nenásledujeme, ale posléze zjišťujeme že vede do "Místnosti zápisu". Je to místnost kde je spousta podpisů a vzkazů s datumy.

My prohlídku začínáme postupným prohlížením prvního patra a poté podzemních prostor. Místnost po vytrženém zvonu je zahrnuta sutí. Ostatní místnosti postupně jsou v lepším či horším stavu, původního se nezachovalo prakticky nic.

Bunkr Chlupáč                 Bunkr Chlupáč                Bunkr Chlupáč

 

Velice působivým dojmem ovšem působí část bunkru, nad kterou se měl tyčit největší otočný zvon. Po něm zůstala jen díra do nebe a protože navíc v tomto místě chybí celá podlaha patra, můžeme vidět jak obrovských rozměrů tato část opevnění dosahovala. Tento bunkr Chlupáč je zřejmě v okolí opravdu největší a navíc je nezabezpečen a přístupný.

 

Bunkr Chlupáč          Bunkr Chlupáč          Bunkr Chlupáč         Bunkr Chlupáč

 

Sestupujeme do nižšího patra po schodech které nemají žádné zábradlí a nejsou ani jinak zajištěny. Tady je potřeba být velice opatrný, Bez pořádného vybavení světly nedoporučuji do bunkru vstupovat. Taktéž v horním patře jsou v podlaze původní díry sloužící zřejmě k vedení ventilace či zásobovacím či jiným využitím a nyní mohou sloužit jako solidní past na neopatrného návštěvníka.

Procházíme tedy spodním patrem a nacházíme pro nás velice atraktivní věc a to zachovalou vrtanou studnu. V půl metru hlubokém vybetonovaném čtverci je trubka vrtu. Svítíme přímo do ní a stejně není vidět dno. Podle dostupných informací tyto studny měly kolem 30 metrů hloubky.

 

Bunkr Chlupáč                    Bunkr Chlupáč                     Bunkr Chlupáč

 

Dokončujeme prohlídku přízemí a na stropech místností sledujeme zajímavý úkaz. Ze stropů rostou krápníky a to zcela zřetelně. Zajímavé, vždy jsem myslel že je to dlouhodobější záležitost. Alespoň to tak v jeskynních komplexech prezentují.

 

Bunkr Chlupáč                Bunkr Chlupáč                 Bunkr Chlupáč

 

Pořizujeme ještě pár čistě dokumentačních fotek a chystáme se ven. Před námi je úkol najít nějakou vhodnou cestičku nahoru na "střechu" bunkru. Chceme totiž vidět místo po umístění zvonu které je tak impozantní zespodu také shora a také samozřejmě chceme vidět bunkr kompletně, když už jsme si udělali takovou "velkou akci" :-).

Bunkr Chlupáč                 Bunkr Chlupáč                Bunkr Chlupáč

 

Po prozkoumání okolí pevnosti zjišťujeme že pokud se chceme dostat na střechu bunkru, máme jen dvě možnosti. Vnitřkem bunkru a prolézt poměrně malým otvorem po vytrženém zvonu, což znamená být špinavý jako pr..., nebo venkem také místem po vytrženém zvonu, ale s menšími účastníky naší výpravu to bude problém. Je potřeba vyskočit a vytáhnout se celkem vysoko.

Nakonec se podařilo, všichni jsme nahoře a opět koukáme jak zeleň i na povrchu pevnosti postupuje. Také jsou vidět jasné stopy po místě kde měl být otočný zvon a palebné stanoviště.

 

Bunkr Chlupáč  Bunkr Chlupáč  Bunkr Chlupáč  Bunkr Chlupáč

 

Kousek od tohoto bunkru Chlupáč je další ze zamýšlených strategických pevností Orel. Po skončení průzkumu pěchotního srubu MO-S-23 Chlupáč (o kterém technické a další informace můžete zjistit také například na těchto specializovaných stránkách) balíme, nasedáme do auta a míříme právě k této pevnosti. Sousedí s bunkrem Alej který je plně rekonstruovaný včetně výzbroje do téměř původní podoby a slouží jako muzeum. Bližší informace o muzeu na tomto odkazu, a na tomto odkazu se dozvíte doby otevření a další kontakty a informace pro potenciální návštěvníky unikátního bunkru.

Ale zanechme nyní vojenské historie. K bunkru Orel míříme z toho důvodu, že vedle něj stojí dva tanky T34 a jedno samohybné dělo mi neznámého typu a kluci tyto relikvie války tak jako každý správný kluk obdivují.

 

U bunkru Orel  U bunkru Orel  U bunkru Orel  U bunkru Orel

 

Ale už jsme tady byli mnohokrát a tak za chvíli vojenská technika slouží k tréninku rovnováhy, skákání a všelikých různých dalších alotrií.

 

U bunkru Orel  U bunkru Orel  U bunkru Orel  U bunkru Orel

 

Dospělí sedíme (ano, ano i Sendy - naše fenka- je již dospělá) a pozorujeme neklidné mládí a přemítáme že je to dobře že hlavně děl a tanků slouží nyní k takové zábavné činnosti jakou nám naši kluci cvičením "se zbraněmi" předvedli.

 

Celá fotogalerie


 
Počet návštěv: